PRICELIST TOYOTA

TOYOTA VIOS

 TYPE

   HARGA

 All New Vios 1.5 E M/T

   322,900,000

 All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color)

   363,200,000

 All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color)

   364,700,000

 All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color)

   376,400,000

 All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color)

   377,900,000

TOYOTA COROLLA ALTIS

 TYPE

   HARGA

 COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color)

   538,900,000

 COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color)

   541,900,000

 COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color)

   593,300,000

 COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color)

   596,300,000

TOYOTA COROLLA CROSS

 TYPE

   HARGA

 COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color)

   540,900,000

 COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color)

   543,800,000

 COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color)

   568,200,000

 COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T  (Premium Color)

   571,200,000

 COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color)

   608,400,000

 COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T  (Non Premium Color) (Dual Tone)

   611,900,000

 COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T  (Premium Color) (Dual Tone)

   613,400,000

TOYOTA CAMRY

 TYPE

   HARGA

 CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color)

   799,300,000

 CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color)

   802,400,000

 CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color)

   937,400,000

 CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color)

   940,400,000

TOYOTA AGYA

 TYPE

   HARGA

 AGYA 1.2 G M/T STD

   159,700,000

 AGYA 1.2 G A/T STD

   173,300,000

 AGYA 1.2 E M/T

   167,900,000

 AGYA 1.2 G M/T

   175,400,000

 AGYA 1.2 G CVT

   191,400,000

 AGYA 1.2 G M/T GR SPORT

   165,500,000

 AGYA 1.2 G A/T GR SPORT

   181,500,000

 AGYA 1.2 GR M/T (One Tone)

   237,500,000

 AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone)

   240,000,000

 AGYA 1.2 GR CVT (One Tone)

   253,500,000

 AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone)

   256,000,000

 AGYA 1.2 G M/T STD LUX

   170,950,000

 AGYA 1.2 G A/T STD LUX

   184,550,000

 AGYA 1.2 G M/T GR SPORT LUX

   176,750,000

 AGYA 1.2 G A/T GR SPORT LUX

   192,750,000

TOYOTA YARIS
 TYPE    HARGA
 YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags    297,350,000
 YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags    321,850,000
 YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone    326,100,000
 YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone    330,100,000
 YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone    338,200,000
 YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone    342,200,000
 YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags    327,250,000
 YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone    345,000,000
 YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone    349,000,000
TOYOTA CALYA

 TYPE

   HARGA

 CALYA 1.2 E MT STD

   164,700,000

 CALYA 1.2 E MT

   167,600,000

 CALYA 1.2 G MT

   173,200,000

 CALYA 1.2 G AT

   187,400,000

 CALYA 1.2 E MT STD LUX

   176,703,000

 CALYA 1.2 E MT LUX

   179,603,000

 CALYA 1.2 G MT LUX

   185,203,000

 CALYA 1.2 G AT LUX

   199,403,000

TOYOTA AVANZA

 TYPE

   HARGA

 AVANZA 1.3 E M/T

   235,100,000

 AVANZA 1.3 E CVT

   249,800,000

 AVANZA 1.5 G M/T

   257,800,000

 AVANZA 1.5 G CVT

   272,500,000

 AVANZA 1.5 G CVT TSS

   298,500,000

 AVANZA 1.3 E M/T LUX

   247,028,000

 AVANZA 1.3 E CVT LUX

   261,728,000

 AVANZA 1.5 G M/T LUX

   269,728,000

 AVANZA 1.5 G CVT LUX

   284,428,000

 AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX

   310,428,000

 TYPE

   HARGA

 VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color)

   288,700,000

 VELOZ 1.5 M/T (Premium Color)

   290,200,000

 VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color)

   304,400,000

 VELOZ 1.5 CVT (Premium Color)

   305,900,000

 VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color)

   313,300,000

 VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color)

   314,800,000

 VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color)

   335,300,000

 VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color)

   336,800,000

 VELOZ 1.5 M/T LUX (Non Premium Color)

   299,992,000

 VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color)

   301,492,000

 VELOZ 1.5 CVT LUX (Non Premium Color)

   315,692,000

 VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color)

   317,192,000

 VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color)

   324,592,000

 VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color)

   326,092,000

 VELOZ 1.5 Q CVT TSS  LUX (Non Premium Color)

   346,592,000

 VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color)

   348,092,000

TOYOTA SIENTA

 TYPE

   HARGA

 SIENTA 1.5 V CVT

   325,400,000

 SIENTA 1.5 Q CVT

   347,000,000

 SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY

   419,900,000

TOYOTA KIJANG INNOVA

 TYPE

   HARGA

 KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN

   377,100,000

 KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL

   424,900,000

 KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL

   404,300,000

 Innova Zenix 2.0 G CVT

   425,600,000

 Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package

   428,292,000

 Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color)

   428,600,000

 Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color)

   431,292,000

 Innova Zenix 2.0 V CVT

   473,600,000

 Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package

   476,292,000

 Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color)

   476,600,000

 Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color)

   479,292,000

 Innova Zenix 2.0 G HV CVT

   468,600,000

 Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color)

   471,600,000

 Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT

   542,600,000

 Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT

   532,750,000

 Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package

   546,377,000

 Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color)

   545,600,000

 Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color)

   535,750,000

 Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package

   549,377,000

 Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS

   621,600,000

 Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS

   611,750,000

 Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package

   625,377,000

 Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color)

   624,600,000

 Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color)

   628,377,000

 Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color)

   614,750,000

 Innova Zenix 2.0 G CVT Lux

   428,292,000

 Innova Zenix 2.0 G CVT Lux (Premium Color)

   431,292,000

 Innova Zenix 2.0 V CVT Lux

   476,292,000

 Innova Zenix 2.0 V CVT Lux (Premium Color)

   479,292,000

 Innova Zenix 2.0 G HV CVT Lux

   472,377,000

 Innova Zenix 2.0 G HV CVT Lux (Premium Color)

   475,377,000

 Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux

   546,377,000

 Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux (Premium Color)

   549,377,000

 Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux

   625,377,000

 Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux (Premium Color)

   628,377,000

TOYOTA VOXY

 TYPE

   HARGA

 VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color)

   599,000,000

 VOXY 2.0 A/T (Premium Color)

   602,000,000

 VOXY 2.0 A/T LUX (Non Premium Color)

   601,800,000

 VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color)

   604,800,000

TOYOTA VELLFIRE

 TYPE

   HARGA

 VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color)

   1,399,800,000

 VELLFIRE 2.5 G A/T (Premium Color)

   1,402,900,000

 VELLFIRE 2.5 G A/T LUX

   1,402,600,000

 VELLFIRE 2.5 G A/T LUX

   1,405,700,000

TOYOTA ALPHARD

 TYPE

   HARGA

 ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color)

   1,385,000,000

 ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color)

   1,388,100,000

 ALPHARD 2.5 X A/T

   1,229,400,000

 ALPHARD 3.5 Q A/T

   1,661,700,000

 ALPHARD 2.5 X A/T LUX

   1,232,200,000

 ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color)

   1,387,800,000

 ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Premium Color)

   1,390,900,000

TOYOTA RAIZE

 TYPE

   HARGA

 RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE

   235,000,000

 RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE

   249,900,000

 RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE

   254,500,000

 RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE

   257,100,000

 RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE

   269,500,000

 RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE

   272,100,000

 RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE

   283,400,000

 RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE

   286,000,000

 RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE

   305,100,000

 RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE

   307,700,000

 RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE LUX

   246,746,000

 RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE LUX

   261,646,000

 RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE LUX

   266,246,000

 RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE LUX

   268,846,000

 RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE LUX

   281,246,000

 RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE LUX

   283,846,000

 RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE LUX

   295,146,000

 RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE LUX

   297,746,000

 RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE LUX

   316,846,000

 RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE LUX

   319,446,000

TOYOTA RUSH

 TYPE

   HARGA

 RUSH 1.5 G M/T

   282,700,000

 RUSH 1.5 G A/T

   293,500,000

 RUSH 1.5 S M/T GR SPORT

   295,400,000

 RUSH 1.5 S A/T GR SPORT

   306,100,000

 RUSH 1.5 G M/T LUX

   293,689,000

 RUSH 1.5 G A/T LUX

   304,489,000

 RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT

   306,389,000

 RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT

   317,089,000

TOYOTA FORTUNER

 TYPE

   HARGA

 FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL

   560,200,000

 FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL

   577,800,000

 FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT

   600,450,000

 FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T  

   617,700,000

 FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T  

   636,450,000

 FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T  

   726,850,000

 FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T (TWO TONE)

   731,850,000

 FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX

   563,993,000

 FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX

   581,593,000

 FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT

   604,243,000

 FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T  LUX

   621,493,000

 FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T  LUX

   640,243,000

 FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T  LUX

   730,643,000

TOYOTA YARIS CROSS
 TYPE    HARGA
 YARIS CROSS 1.5 G MT    351,000,000
 YARIS CROSS 1.5 G CVT    364,000,000
 YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS    407,700,000
 YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS    417,000,000
 YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color)    410,200,000
 YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color)    420,000,000
 YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS    449,950,000
 YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE    453,950,000
 YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color)    454,950,000
 YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS    440,600,000
 YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE    444,600,000
 YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color)    445,600,000
TOYOTA C-HR

 TYPE

   HARGA

 C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color)

   601,000,000

 C-HR 1.8 HV A/T  (Premium Color)

   602,500,000

TOYOTA SUPRA

 TYPE

   HARGA

 TOYOTA SUPRA 3.0L A/T

   2,188,400,000

 TOYOTA SUPRA 3.0L A/T

   2,188,400,000

TOYOTA HILUX

 TYPE

   HARGA

 HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T

   281,900,000

 HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T

   302,600,000

 HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T

   405,500,000

 HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T

   438,200,000

 HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T

   475,600,000

 HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T

   475,600,000

 HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T

   525,100,000

 HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T

   447,000,000

 HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4x4 A/T

   785,800,000

 HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4x4 A/T

   788,000,000

TOYOTA HI ACE

 TYPE

   HARGA

 HI ACE COMMUTER M/T

   554,800,000

 HI ACE PREMIO 2.8 M/T

   640,300,000

TOYOTA DYNA

 TYPE

   HARGA

 DYNA 115 ST 4X2 5M/T

   387,800,000

 DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T

   474,300,000

 DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO)

   478,300,000

Easy To Find Me

Social Media

Follow me on social media to get more information about Toyota Ciledug promo, products or events.

MY OFFICE

AUTO2000 CILEDUG
Jl. Ciledug Raya Kampus Budi luhur No. 16, RW. 3, Petukangan Sel., Kec. Pesanggrahan, Jakarta 12270

Direction

Toyota Ciledug Dealer is Easy to Find, Just click below and switch on your GPS.

CLICK FOR MAP

HERSI AGUSTIN

PHONE CONNECTED
Call  : 0813-8596-4490
WhatsApp : 0813-8596-4490

EMAIL & WEBSITE
hersiagustin012@gmail.com
promotoyotamobil.com